Català | Castellano
Ascensor pneumàtic

Què és?

L’ascensor pneumàtic és la versió més avançada i moderna dels elevadors convencionals, però sense tenir gairebé res que veure amb ells. Consisteix en una estructura autoportant, lleugera i resistent d’alumini encastrable i policarbonat, que combina senzillesa i elegància a l’hora d’eliminar les barreres arquitectòniques.
Una càpsula transparent sense ajuda de cables, ni politges ni corretges. L’únic que ha de fer el client és escollir el lloc on el vol instal·lar, oblidant-se de la caixa de formigó, les guies amurades, les fosses de baix nivell i les pesades sales de màquines.

Consta de tres parts fonamentals: un tub transparent, autoportant, amb les parets corbes de policarbonat, compost per trams modulars fàcilment encastrables. Les portes estan fabricades amb els mateixos materials, són hermètiques i amb tancaments magnètics de seguretat. El sostre és d’acer, assegura un tancament hermètic i conté vàlvules d’aspiració i entrada d’aire. El conjunt d’aspiració es pot construir i ubicar de diferents maneres.

domolleida ascensor

Com funciona?

L’ascensor pneumàtic només necessita aire, ja que es mou per buit, està constituït per la combinació d’un conducte vertical, preferentment cilíndric, de superfície interna llisa i una cabina coaxial que es desplaça al seu interior. El sostre de la cabina conté un pistó circumdat per un segell lliscant i hermètic que permet el seu desplaçament amb la mínima fricció, la qual ascendeix en generar-se a la part superior del conducte una depressió pneumàtica. Això fa que la mateixa pressió atmosfèrica, més gran que la que existeix al conducte i que actua per sota del pistó, aporti força a l’ascensió. Una vàlvula que permet l’entrada d’aire a la part superior del conducte regula la depressió pneumàtica que possibilita el descens i controla la velocitat de la cabina.

domolleida ascensor

Avantatges:

Ecològic, senzill i econòmic. Un compressor mogut per un motor elèctric de baix consum produeix la diferència de pressions que és la base del seu funcionament. Per pujar, utilitza la pressió atmosfèrica, i per baixar, ho fa amb la mateixa gravetat, a través d’una vàlvula reguladora sense cap consum energètic.

Seguretat. És totalment segur i no pot quedar bloquejat entre dos pisos. En cas d’un tall en el subministrament elèctric, l’ascensor baixa suaument i de forma automàtica fins aturar-se al pis inferior. Està equipat amb telèfon interior. L’arrancada i l’aturada són extremadament suaus. Els seus circuits de 12 volts eliminen els riscos d’electrocució.

Elegant. Estètic al màxim, és com un element decoratiu més. La cabina ofereix 360 graus de visibilitat panoràmica i augmenta la sensació d’amplitud.

Instal·lació senzilla i ràpida. En podeu gaudir en pocs dies i amb una obra mínima. No necessita excavació, ni fossa, ni sala de màquines, ni contrapesos, ni engranatges. Només aire. Pot recolzar-se directament sobre qualsevol superfície existent i en molt poc espai, ja que només ocupa un metre quadrat. No és una instal·lació fixa, pot ser desmuntat i traslladat fàcilment.

Pràctic i funcional. S’adequa a usos no convencionals, tant residencials com comercials, públics o institucionals. Resol les dificultats tècnico-econòmiques que planteja qualsevol altre ascensor. El seu poc pes permet fins i tot la seva instal·lació en un dúplex.

Manteniment mínim. Per disseny, construcció i funcionament, el manteniment que necessita és mínim, senzill i econòmic. Ni tan sols requereix lubricació.


domolleida ascensor

pressupost elevador aspiracion domotica