Català | Castellano
Les nostres Certificacions

Certificació per la KNX Association amb seu a Brussel·les com a Knx patner nº 12 298 amb grau avançat, per les instal·lacions de domòtica e immòtica amb el protocol KNX

Inscripció al registre d’empreses acreditades per la Generalitat de Catalunya REA09000016143

Instal·ladors autoritzat per ministeri d’indústria i energia per instal·lacions elèctriques amb grau especialista nº 43723154Q

Instal·ladors autoritzat per ministeri d’indústria i energia per instal·lacions i manteniments de climatització nº 43723154Q

Contracte de control d’activitat d’empresa instal·ladora de baixa tensió amb l’ICIT, entitat d’inspecció i control de la Generalitat de Catalunya.

Contracte de control d’activitat d’empresa instal·ladora d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) amb l’ICIT, entitat d’inspecció i control de la Generalitat de Catalunya.

Autorització per la Generalitat de Catalunya com a empresa instal·ladora elèctrica categoria especialista (REIE) REIC nº 305968

Autorització per la Generalitat de Catalunya com a empresa instal·ladora i mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en edificis (REIMITE) REIC nº 305968

Empresa homologada per ENI per instal·lacions d’elevadors pneumàtics

Assegurança de Responsabilitat Civil per FIACT de fins a 1.050.000 €

experts en Domòtica

pressupost elevador aspiracion domotica